Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met debiteuren die iedere betaling weigeren. Hoewel het inmiddels min of meer praktijk lijkt zijn geworden om dergelijke zaken uit te besteden aan incassobureau’s, is de deskundige bijstand van een advocaat vaak onontbeerlijk. Zo is voor het procederen over zaken met een belang van meer dan € 5.000,– bijstand door een advocaat verplicht en is de bijstand van advocaat nodig bij het leggen van conservatoir beslag onder de schuldenaar of onder derden (bijvoorbeeld op een bankrekening).

Mr. Joosten staat ondernemers en particulieren bij die zich zien geconfronteerd met incasso- problemen terzake openstaande nota’s, huurpenningen enzovoorts. Uiteraard kunt u ook bij hem terecht indien u wordt aangesproken voor de betaling van een geldbedrag en u het daarmee niet eens bent.

Contact

We helpen u graag met uw incasso’s.