Op onze website hebben we getracht om specifiek aandacht te schenken aan een aantal van de rechtsgebieden waarover de meeste vragen en geschillen ontstaan. Ons kantoor behandelt echter zaken op de meest uiteenlopende gebieden. U kunt daarbij ondermeer denken aan:

  • Burenrecht (bijvoorbeeld geschillen over erfgrenzen, erfafscheidingen enz.)
  • geschillen over de uitleg en de nakoming van de meest uiteenlopende overeenkomsten
  • geschillen over de eigendom van (on)roerende zaken
  • het leggen van (of procederen tegen het leggen van) conservatoir of executoriaal beslag
  • enz.
Contact

We helpen u graag met uw algemeen civiel recht.