“De problemen waarmee mijn cliënten bij mij komen, hebben veelal een enorme impact op hun persoonlijke bestaan. Ik zie het als mijn taak om goed te luisteren en de emoties te vertalen naar haalbare juridische doelen, zodat mensen uiteindelijk weer verder kunnen met hun leven.”

S.C.M. (Sonja) Wouda-van Velzen

Advocaat sinds 2007

Sonja Wouda richt zich voornamelijk op het Personen- en Familie en civiel jeugdrecht. Ook treedt zij als advocaat op in verplichte GGZ-zaken. In specifieke zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken kan zij door de rechtbank worden benoemd als bijzondere curator.

Daarnaast is mr. Wouda werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel, is ze lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en tevens lid van de Raad van Toezicht bij Sius.

Mr. Wouda heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezag en Omgang
  • Afstamming (erkenning en adoptie)
  • Civiel Jeugdrecht (o.a. UHP en OTS)
  • Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94 (2596 XM) Den Haag
(tel.070-3353535, info@advocatenorde.nl)
Rechtsgebieden
  • Gezag en omgang
  • Afstamming (erkenning en adoptie)
  • Psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz/Wzd)
  • Civiel Jeugdrecht (o.a. UHP en OTS)
KvK: 68474407
BTW: NL001634378B42
Stichting Beheer Derdengelden Advocatenhuys: NL48ABNA0476958008
Contact

Ik help u graag verder.