In het geval een echtscheiding, of verbreking van de samenleving, voor u onafwendbaar lijkt te zijn, zijn de gevolgen voor u en uw eventuele kinderen ingrijpend. Een goed juridisch advies is dan van groot belang.

Mr. Wouda en mr. Joosten bieden u onder meer de volgende mogelijkheden:

  • Echtscheiding op gezamenlijk verzoek: als u met uw (ex-) partner in goed onderling overleg afspraken kunt maken over de gevolgen van uw scheiding.
  • Second opinion: als u met uw (ex-) partner al een (andere) gezamenlijke advocaat heeft, en u zeker wilt weten dat u de juiste beslissingen neemt, kan het zinvol zijn om de kwestie inhoudelijk te laten beoordelen door onafhankelijke deskundige, in dit geval een advocaat.
  • Echtscheiding op eenzijdig verzoek: als de communicatie met uw (ex-) partner stroef verloopt en/of u een advocaat wilt die specifiek opkomt voor uw belangen. Ook in dit geval is het in veel gevallen mogelijk om in onderling overleg tot afspraken te komen. Het overleg met uw (ex-) partner vindt dan plaats via de wederzijdse advocaten.
  • Indien een oplossing om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan zal de rechter de knoop moeten doorhakken. Uw advocaat maakt in dat geval de procedure aanhangig en staat u met raad en daad terzijde.
  • Voorlopige voorzieningen: indien er op korte termijn een regeling moet worden getroffen over het gebruik van de woning, de kinderen of de alimentatie kan uw advocaat een procedure starten waarin de rechter maatregelen treft voor de duur van de echtscheidingsprocedure.
  • Boedelscheiding: nadat de echtscheiding is uitgesproken, moet in veel gevallen de boedel nog onderling verdeeld worden. Onder de boedel wordt in dit verband verstaan alles wat u samen bezit, dus ook de eventuele woning, de spaarrekeningen en/of de schulden. Ons deskundige advies kan hierbij gerechtelijke procedures voorkomen of juist in gang zetten en begeleiden.
  • Pensioenadvies: het ouderdomspensioen vormt vaak een belangrijk onderdeel van het vermogen, maar krijgt niet altijd de aandacht die het volgens ons verdient. Indien gewenst zijn uitgebreide berekeningen en rapportages door een externe pensioenadviseur mogelijk tegen gunstige tarieven.
Contact

We helpen u graag met uw echtscheiding.