De dood is helaas onlosmakelijk verbonden met het leven. Reden waarom veel mensen ervoor kiezen om hun uiterste wilsbeschikking vast te leggen in een testament. Dit laat onverlet dat er na de dood van een geliefde of familielid geschillen kunnen ontstaan over diens nalatenschap. Mr. Joosten heeft zich nader gespecialiseerd op het gebied van erfrecht kan u bijstaan adviseren en begeleiden bij vragen en geschillen die ontstaan over (ondermeer) de volgende onderwerpen:

  • Aanspraak legitieme portie (bij onterving)
  • Vruchtgebruik testament
  • Ouderlijke boedelverdeling
  • Legaten
  • De executeur testamentair
  • Het codicil
  • Versterferfrecht
  • Wilsrechten
  • Benoeming boedelnotaris
Contact

We helpen u graag met uw vraag over erfrecht.