Alimentatie betekent letterlijk een geldsom bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van bloed- of aanverwanten in de rechte lijn. Er zijn twee soorten alimentatie:

Kinderalimentatie

De verzorging en de opvoeding van kinderen kost geld. Na een echtscheiding of beëindiging van de relatie zullen deze kosten van de kinderen naar rato van draagkracht tussen de beide ouders moeten worden verdeeld. In de praktijk komt het er vaak op neer dat één van beide ouders een bijdrage (kinderalimentatie) moet betalen aan de ouder bij wie de kinderen hun normale woonplaats hebben. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van het inkomen en de vaste lasten van de beide ouders.

Partneralimentatie

De onderhoudsverplichting die echtgenoten tijdens het huwelijk ten opzichte van elkaar hebben, houdt na het verbreken van het huwelijk niet op. Afhankelijk van de draagkracht van beide (ex-)partners kan er na echtscheiding sprake zijn van een alimentatieverplichting. De (ex-) partners kunnen hierover zelf onderling afspraken maken, waarbij deskundig financieel en juridisch advies onontbeerlijk is. Indien partijen er zelf niet uit komen, zal de kwestie aan de rechter worden voorgelegd. In dat geval is bijstand door een advocaat zelfs verplicht.

mr. Joosten bezit de kennis en ervaring om een gedegen alimentatieberekening op te stellen en om u bij te staan in een eventuele procedure. Een procedure kan worden gevoerd in het kader van de echtscheiding of het verbreken van de samenleving. Maar ook vele jaren daarná.

Wijziging van alimentatie

Uw financiële situatie of die van uw ex-partner kan in de loop der jaren drastisch wijzigen. De vastgestelde alimentatie zal dan moeten worden gewijzigd. Mr. Joosten kan u ook in dat geval met raad en daad bijstaan en eventueel een procedure voor u voeren.

Contact

We helpen u graag met uw vraag over alimentatie.