Algemeen (commuun) Strafrecht

Algemeen strafrecht, ook wel commuun strafrecht genoemd, is breed en omvat strafbare feiten die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten zoals de Wegenverkeerswet en de Opiumwet. In het Wetboek van Strafrecht gaat het bijvoorbeeld om feiten als diefstal of inbraken, moord of doodslag, mishandeling en zedendelicten zoals aanranding, verkrachting en bezit van strafbare pornografische media. In Wegenverkeerswet is strafbaar gesteld het rijden onder invloed van alcohol en drugs, maar ook bepaalde gevaarlijke verkeersgedragingen vallen hieronder. De Opiumwet stelt onder andere strafbaar het bezit of de handel in soft en harddrugs en het hebben van een hennepkwekerij.

 

Michel IJsseldijk, Mark Rosendaal en Femke IJsseldijk behandelen (vrijwel) alleen strafzaken en zijn daarom gespecialiseerd en ervaren op het gebied van het strafrecht. Ze kunnen u in iedere fase van het strafproces bijstaan door het geven van advies en uitleg.

 

Ook als u bent uitgenodigd voor een OM-zitting of bent gedagvaard om voor de rechter te verschijnen kunnen we u bijstaan. We bespreken dan met u de zaak, vragen het dossier op en kijken of we zelf nog onderzoek willen doen. Dit alles om te zorgen dat de zaak voor u zo goed mogelijk afloopt. Uw belang staat voor ons centraal

Jeugdstrafrecht

Ook als minderjarige of jong volwassene kun je in aanraking komen met het strafrecht. Wat kun je dan allemaal verwachten? Wat zijn jouw rechten? Wat kunnen de gevolgen zijn voor mijn toekomst? Ook als ouders/verzorgers wilt u er van verzekerd zijn dat uw zoon/dochter goede juridische bijstand krijgt en zo min mogelijk hinder ondervindt voor zijn/haar toekomst.

 

Het is dan ook niet voor niets dat niet iedere (strafrecht)advocaat minderjarigen of jong volwassenen mag bijstaan. Alleen een gespecialiseerd en specifiek voor dit rechtsgebied opgeleide jeugdrechtadvocaat komt hiervoor in aanmerking. Michel IJsseldijk en Mark Rosendaal zijn niet alleen gespecialiseerd op dit gebied en als zodanig ook ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, zij hebben ervaring in het bijstaan van minderjarigen en jong volwassenen.

 

Het is van groot belang om als advocaat voor jeugdigen alles in het werk te stellen om de zaak buiten het Openbaar Ministerie of de strafrechter af te handelen. Dit is met name van belang om zo min mogelijk problemen te ondervinden voor de toekomstplannen die er zijn. Denk daarbij aan het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, de zogenaamde VOG, die steeds vaker wordt vereist om een opleiding te volgen of werk te krijgen.

 

Om de schade zo klein mogelijk te houden is het van groot belang om zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat in de arm te nemen. Dat begint al op het politiebureau. Als jeugdige verdachte heb je recht op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor. Consultatiebijstand en verhoorbijstand, noemen we dat. Dit geldt ook voor niet aangehouden jeugdigen.

 

 

 

 

 

Contact

We helpen u graag met uw vraag over strafrecht.