Het verbreken van het huwelijk of relatie is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als er kinderen in het spel zijn. Aan de ene kant is een scheiding voor kinderen heftig en verdrietig. Aan de andere kant kan het heel ingewikkeld zijn dat de ouders weliswaar als partners uit elkaar willen, maar via hun kinderen met elkaar verbonden blijven.

Sinds een aantal jaar is het wettelijk verplicht dat de ouders met elkaar een ouderschapsplan opstellen waarin de gemaakte afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd. In de praktijk komt het er veelal op neer dat de kinderen na de scheiding bij één van de ouders blijven wonen. Met de andere ouder zal een omgangsregeling moeten worden vastgesteld. Ook over andere opvoedings- en verzorgingskwestie zullen afspraken en overleg nodig blijven. De relatie tussen de ouders zal als het ware moeten transformeren naar die van partners (tijdens het huwelijk) naar collega-ouders (na het huwelijk). Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat dit proces zo goed mogelijk wordt doorlopen, en indien nodig, deskundig wordt begeleid.

Mr. Wouda en mr. Joosten hebben veel ervaring met zowel de juridische als de emotionele aspecten van het opstellen en uitvoeren van een ouderschapsplan. Ook in een eventuele procedure over de vaststelling van een omgangsregeling, of de wijziging van een bestaande regeling, zal uw advocaat u met raad en daad terzijde staan.

Tip:

De raad voor de rechtsbijstand heeft een digitaal ouderschapsplan ontwikkeld die u zelf samen met uw partner in kunt vullen op www.echtscheidingsplan.nl. Voor kinderen is er een aparte website www.ouders-uit-elkaar.nl.

Contact

We helpen u graag bij vragen over gezag en omgang.