De informatie op de deze website (eventuele publicaties van Advocatenhuys Velperweg daaronder begrepen) is alleen voor algemene doeleinden en biedt geen juridisch of professioneel advies, ook geeft het niet het standpunt van Advocatenhuys Velperweg en/of de publicerend auteur weer, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien u specifiek juridisch advies wenst, neem dan contact met ons op. Advocatenhuys Velperweg is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit informatie op de website of het (tijdelijk) niet correct functioneren van de website.

De website bevat links naar andere websites die door andere partijen dan
Advocatenhuys Velperweg worden geëxploiteerd. Ons kantoor heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor schade of kosten,
van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.