Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW). Hoewel men bij huur snel zal denken aan de huur van een huis zijn er vele andere soorten huurovereenkomsten. Je kunt een auto huren, of een dvd. Voor dergelijke huurovereenkomsten is het in het algemeen niet nodig om de positie van de huurder te beschermen met wettelijk regels.

Hoewel huur betrekking kan hebben op velerlei soorten overeenkomsten (denk bijvoorbeeld aan de huur van een auto of dvd) denkt men bij het begrip huur toch al snel aan de huur van een huis of een bedrijfsruimte. Over deze laatste categorie ontstaan ook de meeste vragen/ geschillen. Mr. Joosten kan u onder meer adviseren en bijstaan over en bij de volgende onderwerpen.

  • huurvordering
  • (partiële) ontbinding huurovereenkomst
  • gebreken
  • ontruimingsprocedures
  • onder(ver)huur
  • toewijzing huurrecht na verbreking samenwoning
  • slecht huurderschap
  • geschillen over rechtstoornis door derden
Contact

We helpen u graag met uw vraag over huurrecht.