Zowel ondernemers als particulieren sluiten met de regelmaat van de klok contracten. Inhoud van een contract. Naast een omschrijving van een product of dienst en de prijs staan er vaak afspraken in over de:

 • duur van het contract;
 • opzegtermijn;
 • levering;
 • gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen;
 • betalings- en incassotermijn;
 • garantie;
 • onderhoudsverplichtingen.

Omdat dergelijke overeenkomsten grote invloed kunnen hebben op het leven en/of de bedrijfsvoering van de contractanten dient men zich bij (en voorafgaand aan) het sluiten van een contract goed te laten adviseren over de inhoud van het contract maar bijvoorbeeld ook over de inhoud en de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden. U kunt daarbij denken aan:

 • huurovereenkomsten;
 • koopovereenkomsten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • overeenkomsten van dienstverlening;
 • enz.

Mr. Joosten heeft de ervaring en kennis in huis om u te adviseren bij het opstellen van overeenkomsten en Algemene Voorwaarden. Ook bij geschillen over de uitleg van contracten of voor een second opinion kunt u bij hem terecht.

Contact

We helpen u graag met uw contracten.