In Nederland is de een werknemer goed beschermd door de wet. Een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever kan op de volgende wijzen worden beëindigd:

  • middels het verstrijken van de duur van het contract (ingeval van een contract voor bepaalde tijd);
  • middels opzegging door de werkgever (al dan niet na toestemming van het UWV);
  • middels opzegging door de werknemer (al dan niet met inachtneming van de geldende opzegtermijn);
  • middels ontbinding door de kantonrechter (op grond van gewichtige redenen)
  • middels een ontslag op staande voet;
  • middels een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Niet zelden ontstaan er, voorafgaand aan of als gevolg van, bovenstaande gronden conflicten tussen werkgever en werknemer. Mr. Joosten staat zowel werknemers als werkgevers bij die zich met dergelijke conflicten zien geconfronteerd. Hij kan u onder meer bijstaan in de volgende procedures:

  • loonvorderingsprocedure (bijvoorbeeld na een gegeven ontslag op staande voet of na een loonsanctie);
  • een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter;
  • een UWV- procedure;

Daarnaast kunnen wij u uiteraard ook adviseren en begeleiden bij het opstellen van bijvoorbeeld arbeidscontracten of een beëindigingsovereenkomst.

Contact

We helpen u graag met uw vraag over arbeidsrecht.